זכאות לטיפול

ד"ר אדוארדו שחר

מבוטחי מאוחדת

מבוטחי קופת חולים מאוחדת (חייבים להגיע עם כרטיס חבר בתוקף או אישור זמני)

מבוטחי לאומית

מבוטחי הביטוח המשלים של קופת חולים לאומית

חולים פרטיים

מבקשי חוות דעת רפואי​ת